Rekisteriseloste


Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä Dooroom Lahti Oy
info@dooroom.fi
p. 045 1216 300
Rekisteriasioista vastaava
henkilö
Tero O. Nieminen
tero@dooroom.fi
p. 045 1216 300
Rekisterin nimi Dooroom Lahti Oy:n asiakasrekisteri.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, laskutus, maksujen seuraaminen, Flextila.com-palvelussa tehtyjen tilavarausten ja palvelujen toimittaminen asiakkaalle sekä muu henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely asiakaspalveluun liittyviin tarkoituksiin.
Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää perustiedot asiakkaista, kuten nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutustiedot.
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:
• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
• asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
Tietolähteenä on lisäksi Flextila.com-palvelun kautta myytyjen tilavarausten ja palvelujen yhteydessä kerätyt asiakastiedot, jotka asiakas itse kirjaa järjestelmään. Flextila.com vastaa itse omasta rekisteristään.
Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan lupaa, tarvittaessa tietoja kuitenkin luovutetaan perintäyhtiöihin. Olemme varmistaneet, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
• MailChimp (The Rocket Science Group)
• Flextila.com (Joustotoimisto Oy)

Rekisterin suojauksen
periaatteet
Rekisterinpitäjä hallinnoi rekisteriä hyvän tietoturvatavan mukaisesti.
Kielto-oikeus Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten.
Rekisteröidyn tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Tiedon korjaaminen Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.
Tietojen poistaminen Muita kuin lakisääteisiä tietoja voidaan poistaa asiakkaan kirjallisesta vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.
Jaa: